SOALAN KBAT -- JALAN RAYA

FOTO 1


Berdasarkan foto di atas, jawab soalan-soalan berikut:

  1. Mengapakah jaringan jalan raya seperti dalam Foto 1 dibina di kawasan bandar?
  2. Pada pendapat anda,  apakah kesan pembinaan jalan raya di atas terhadap ekonomi, sosial dan alam sekitar?
  3. Sejauhmanakah pembinaan jalan raya seperti di atas dapat menyelesaikan masalah kesesakan lalu lintas di bandar pada masa hadapan?

SOALAN KBAT -- SUMBER HUTAN

KAWASAN A

KAWASAN B

Berdasarkan foto di atas, jawab soalan-soalan berikut:

  1. Mengapakah kawasan A perlu dikekalkan?
  2. Apakah pilihan yang anda perlu buat untuk mengekalkan kawasan A supaya tidak pupus di  Malaysia?.
  3. Apakah yang akan berlaku jika kawasan A berubah menjadi kawasan B?
  4. Jika tindakan untuk membangunkan kawasan A sebagai sebuah bandar adalah betul, apakah tindakan tersebut?